اتوماسيون اداري فرزين

گروه مهندسي آي كن

سازمان الكترونيكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد
                            
Version 9.2.0.0
كد شناسائي
كد عبور

سایت دانشگاه
اتوماسیون کارگزینی
آموزش نیروی انسانی
کتابخانه
سامانه پایان نامه ها
پيگيري مكاتبات اداري
سامانه ساجد(فیش حقوقی-حکم کارگزینی و ...)
سامانه دانشجویان و اساتید ( آموزشیار )