اتوماسيون اداري فرزين

گروه مهندسي آي كن

سازمان الكترونيكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد
                            
Version 9.2.0.0
كد شناسائي
كد عبور

سایت دانشگاه
اتوماسیون کارگزینی
آموزش نیروی انسانی
دانشجویان و اساتید(سیدا)
کتابخانه
سامانه پایان نامه ها
پيگيري مكاتبات اداري
فیش حقوقی